دانلود (تحقيق اصول كلي رادار و عملكرد آن)


دانلود (تحقيق اصول كلي رادار و عملكرد آن)

ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیم
عنوان محصول دانلودی:تحقيق اصول كلي رادار و عملكرد آن
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود((تحقيق اصول كلي رادار و عملكرد آن)) را در ادامه مطلب ببینید
فصل اول مقدمه: 1-1-اصول كلي رادار و عملكرد آن رادار يك سيستم الكترومغناطيسي است كه براي تشخيص و تعيين موقعيت هدفها به كار مي رود. اين دستگاه بر اساس يك شكل موج خاص به طرف هدف براي مثال يك موج سينوسي با مدولاسيون پالسي(Pulse- Modulated) و تجزيه وتحليل بازتاب (Echo) آن عمل مي كند. رادار به منظور توسع


ادامه مطلبhttp://omghedid.ir/editable/num1476.html